Αφιέρωση στο περιοδικό Έπαθλο

Μια βόλτα στα χρυσόδεντρα
του προηγούμενου αιώνα