Το Lemonodasos

στην Εξποτρόφ 2020

Η 7η Ελληνική έκθεση τροφίμων Εξποτρόφ έλαβε χώρα 24-26 Ιανουαρίου 2020 στη Helexpo Marousi.

Για το Lemonodasos, ήταν η δεύτερη συνεχόμενη συμμετοχή στην έκθεση.